SZACHY WOLNOŚCI

„Szachy Wolności – Chess of Freedom” to gra przygodowa osadzona w historycznych realiach Polski starającej się odzyskać a następnie zachować niepodległość. Każdy blok odpowiada o etapach historii Polski z tym związanych: od Drogi do Wolności poprzez realia II Rzeczypospolitej, II Wojnę Światową aż do okresu powojennego.

READ MORE